کمک مقابله آمریکا نگهبان اخبار سیاست خارجی

کمک: مقابله آمریکا نگهبان اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی متوسط قیمت از مرز ۵میلیون تومان گذشت ، معاملات مسکن ۵۰ درصد رشد کرد

معاملات مسکن با ۵۰ درصد رشد در آذرماه امسال، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید؛ ضمن اینکه میانگین قیمت با ۱۵ درصد افزایش، به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.&nbs

متوسط قیمت از مرز ۵میلیون تومان گذشت ، معاملات مسکن ۵۰ درصد رشد کرد

معاملات مسکن ۵۰ درصد رشد کرد/متوسط قیمت از مرز ۵میلیون تومان گذشت

عبارات مهم : ایران

معاملات مسکن با ۵۰ درصد رشد در آذرماه امسال، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید؛ ضمن اینکه میانگین قیمت با ۱۵ درصد افزایش، به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده هست.

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، معاملات مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران در آذر ماه بیش از ۵۰ درصد زیاد کردن یافت. تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

متوسط قیمت از مرز ۵میلیون تومان گذشت ، معاملات مسکن ۵۰ درصد رشد کرد

در ماه مورد اشاره، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد زیاد کردن را نشان می دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آذر ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هست، به وسیله اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و انتشار یافته هست.

معاملات مسکن با ۵۰ درصد رشد در آذرماه امسال، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید؛ ضمن اینکه میانگین قیمت با ۱۵ درصد افزایش، به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.&nbs

بر اساس این گزارش، در آذرماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد زیاد کردن را نشان می دهد؛ همچنین در ماه مورد گزارش میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰.۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به تفکیک عمر بنا در آذرماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است داده اند. سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل ۳.۷واحد درصد کم کردن یافته و در برابر به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است است.

در عین حال توزیع تعداد معاملات انجام شده است بر حسب مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آذرماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن ا ست که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود تخصیص داده شده است داده هست، همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

متوسط قیمت از مرز ۵میلیون تومان گذشت ، معاملات مسکن ۵۰ درصد رشد کرد

در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ده منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی مشمول بر مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۰، ۷، ۳، ۱ و ۱۵ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

معاملات مسکن با ۵۰ درصد رشد در آذرماه امسال، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید؛ ضمن اینکه میانگین قیمت با ۱۵ درصد افزایش، به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.&nbs

واژه های کلیدی: ایران | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs